Leikkaa, kopio ja liitä pikakomennot

Leikkaa, kopioi ja liitä ovat tietojen käsittelyn perusta. Ilman näitä kolmea toimintoa tietokoneen käyttäminen olisi hieman yksitoikkoista. Pystyisit vain lukemaan ja kirjoittamaan. Tietojen käsittely on suurimmaksi osaksi olemassa olevan tiedon muokkausta. Näillä kolmella termillä: leikkaa, kopioi, liitä – käsitellään tietoa.

Leikkaa – CTRL+X

Tietoa kuten tekstiä voidaan leikata kesken lauseen ja liittää toiseen kohtaan samassa lauseessa tai vaikka eri asiakirjassa. Leikkaamista voi parhaiten harjoitella juuri tekstinkäsittelyssä. Yhtä hyvin leikkaaminen soveltuu myös tiedostojen ja kansioiden siirtämiseen paikasta toiseen.

Kopioi – CTRL+C

Kopioimalla saat alkuperäisestä kohteesta kopion, jota voit monistaa niin monesti kuin haluat. Kopioitavia kohteita ovat tekstit, tiedostot ja kansiot

Liitä – CTRL+V

Liitä toimintoa käytetään yhdessä leikkaa ja kopioi toimintojen kanssa. Leikkaa ja kopioi varaavat tietoa tietokoneen muistiin väliaikaisesti (leikekirja). Tämän tiedon saat haettua muistista käyttämällä liitä toimintoa.

Tekstinkäsittely esimerkki:

Maalaamalla haluttu osa tekstistä ja painamalla näppäimistöltä näppäinyhdistelmää CTRL+X pystyt leikkaamaan tekstiä. Kun haluat liittää tämän leikatun osan takaisin tiettyyn kohtaan tekstiä, näppäinyhdistelmä CTRL+V liittää tekstin kursorin osoittamalle kohdalle.

On tärkeää muistaa asettaa kursori haluttuun kohtaan tekstiä, jotta leikattu tai kopioitu kohta tulee liitettyä oikeaan paikkaan.

Tekstin kopioiminen toimii samalla tavalla kuin leikkaaminen. Maalaat kohteen, valitset sijainnin ja näppäinyhdistelmä CTRL+C kopioi tiedon tietokoneen muistiin. Painamalla useamman kerran liitä näppäinyhdistelmää saat kopioidusta kohteesta niin monta kopiota kuin haluat.

Voit myös käyttää hiirtä tekstin ja tiedostojen kopioimiseen ja siirtämiseen. Löydät kyseiset toiminnot valitsemalla kohteen ja klikkaamalla hiiren oikealla napilla kohteen päällä.

admin